กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา รายละเอียด
10.00 – 20.00
  • นักกีฬาลงทะเบียนรับเบอร์การแข่งขัน ณ บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์
  • นักกีฬานำรถจักรยานเข้าเก็บที่จุดปล่อยตัว ณ บริเวณลานจอดรถสันเขื่อนศรีนครินทร์
16.00 – 16.30 พิธีกรกล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งนำนักกีฬาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
16:30 – 17:30 ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ณ บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์
17:00 – 19:00 นักกีฬารับประทานอาหารร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

เวลา รายละเอียด
04.00 – 05.30 นักกีฬารายงานตัว พร้อมนำอุปกรณ์ไปไว้ที่ลานเปลี่ยนประเภทกีฬา (Transition Area) และตรวจเช็คอุปกรณ์ ณ บริเวณลานจอดรถสันเขื่อนศรีนครินทร์
05.50 นักกีฬาประจำจุดปล่อยตัว
06.00 ปล่อยตัวนักกีฬาโปรชาย (Pro-Male)
06.03 ปล่อยตัวนักกีฬาโปรหญิง (Pro-Female)
06.10 – 06.40 ปล่อยตัวนักกีฬาระยะกึ่งทางไกล (Half Distance)
06.40 – 07.00 ปล่อยตัวนักกีฬาระยะโอลิมปิค (Olympic Distance)
10.30 นักกีฬาคนแรกเข้าเส้นชัย
11.00 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันระยะโอลิมปิค (Olympic Distance)
14:30 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันระยะกึ่งทางไกล (Half Distance)
14:30 Cut off ระยะกึ่งทางไกล (Half Distance) *** 8 ชั่วโมง นับจากเวลาคนสุดท้ายลงน้ำ
15:30 จบงาน

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **