ที่พัก

Official Hotel

Mida Resort Kanchanaburi
Tel: +ุุ66 2 574 3636
Enquiry Email: GDOS_Corp@midahotelsandresorts.com
Reservation Email: RSVN_MRKC@ midahotelsandresorts.com
Website: www.midaresortkanchanaburi.com

Download RSVN From


Official Agency

Lertsiri logo

ติดต่อสอบถาม : LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID : lertsiritravel
Tel : 084-653-7055 ,080-444-7701 ,02-931-9779 คุณผึ้ง
Package Information : Click Here