ค่าสมัคร

Half Distance

Individual

สมัครในระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 5,400 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61 6,200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 7,900 บาท

Team Relay

สมัครในระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 8,000 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61 9,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 12,000 บาท

Olympic Distance

Individual

สมัครในระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 3,500 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61 4,200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 5,400 บาท

Team Relay

สมัครในระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 31 มี.ค. 61 6,000 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61 7,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 9,000 บาท

Try Tri Distance

Individual

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 3,500 บาท

 

Elligibility

 • 18 years or older
 • When checking-in please present your personal ID or documents (passport, driver’s license, etc) and sign the waivers for the event.
 • Athletes who are not 18 years or older will require parental consent and a seperate waiver

Registration Method

Registration at www.paytotab.com

Payment By

 • Bank Transfer
 • PayPal

Attention: Your billing statement will show ”TAB AGENCY Co.,Ltd”

Remark

 • Entry fee is per race per person or team
 • 70% of the entry fee will be refunded before July 30, 2018 upon confirmation of cancellation.
 • All registration is non-refundable after July 31, 2018
 • Entry may be transfer 1 time only to another competitor with transfer fee 500 Baht before October 10 , 2018
 • Race category may not be change under any circumstance
 • Athlete will have the following equipment
  • Goody bag
  • Swimming cap (doe triathlon only)
  • bib number for the competition and a belt
  • Timing Chip
  • Stickers of each number to use for bike/ helmet and bike rack
  • Wristband to enter race area
 • Entry include 1 party ticket only ( additional ticket will be sale at the event )
 • Entry fees include VAT

Finisher T-Shirt size chart

size-chart