ค่าสมัครสำหรับคนไทย

Half Distance

Individual

สมัครในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 60 4,500 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 60 5,200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 6,800 บาท

Team Relay

สมัครในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 60 6,500 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 60 7,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 8,500 บาท

Olympic Distance

Individual

สมัครในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 60 2,500 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 60 3,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 4,000 บาท

Team Relay

สมัครในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 30 เม.ย. 60 4,000 บาท
สมัครในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 60 4,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 6,000 บาท
*** ราคาสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนไทยเท่านั้น

 
*** Prices are for Thai Citizen or Resident only. If you are eligible please sent a copy of Thai resident ID or Ta Bian Ban.
 
*** The price is lower because government is subsidizing for the cost to increase and improve standard of local Triathletes
 

Elligibility

 • 18 years or older
 • When checking-in please present your personal ID or documents (passport, driver’s license, etc) and sign the waivers for the event.
 • Athletes who are not 18 years or older will require parental consent and a seperate waiver

Registration Method

Registration at www.paytotab.com

Payment By

 • Bank Transfer
 • PayPal

Attention: Your billing statement will show ”TAB AGENCY Co.,Ltd”

Remark

 • Entry fee is per race per person or team
 • 70% of the entry fee will be refunded before July 30, 2017 upon confirmation of cancellation.
 • All registration is non-refundable after July 31, 2017
 • Entry may be transfer 1 time only to another competitor with transfer fee 500 Baht before September 30 , 2017
 • Race category may not be change under any circumstance
 • Athlete will have the following equipment
  • Goody bag
  • Swimming cap (doe triathlon only)
  • bib number for the competition and a belt
  • Timing Chip
  • Stickers of each number to use for bike/ helmet and bike rack
  • Wristband to enter race area
 • Entry include 1 party ticket only ( additional ticket will be sale at the event )
 • Entry fees include VAT

Finisher T-Shirt size chart

size-charts